Bilder från Götet. December 2006, första delen.

Mölndal 11/12. Lite lätt fuktigt. Efter flera skyfall svämmade Mölndalsån över ordentligt och dränkte omgivningarna. Här försöker man bygga fördämningar men dels var det kanske lite sent och dels så betvivlar jag att det hjälpte. Utanför bilden till höger fanns exempelvis en försäljningslokal en halvtrappa ner från gatunivån. Gatan heter fö Ågatan.

Utsikt från en bro.

Mölndalsvägen. Spårvagnstrafiken är av någon anledning inställd.

Det sk tråget där Västkustbanan passerar under E6:an blev givetvis vattenfyllt.

Tågtrafiken kom inte igång förrän den 22:e. Förhoppningsvis skall det bli ett slut på översvämningarna för nu har dom inblandade kommunerna kommit överens om att vidtaga åtgärder. Ån skall breddas och vallas in, Göteborg skall se om man kan enkelt kan fixa så att slussarna vid Drottningtorget lättare kan öppnas för att lätta på trycket uppströms. Dessutom skall man se om vattendomarna uppströms går att förändra så att man kan tappa i förväg och kanske dämma upp mer. Fast det är inte okomplicerat det heller, se nedan.

Landvettersjön 12/12. Sjöarna uppströms steg givetvis också vilket förmodligen tillsammans med vattenmassor uppifrån branten fick en del av gamla riksväg 40 inklusive träden vid stranden att glida ut i sjön. Sjöns nivå låg drygt en meter över det normala. Turligt nog var det första fordon som kom förbi en traktorgrävare som inte körde så fort. Samma lerlager som vägen gled på finns ävan på andra sidan sjön där järnvägen går. Är mycket tveksam till om man grävde bort all lera när banan byggdes.

Runt sjön finns det en del badhus vilkas namn fick en annan betydelse nu.

Landvetter 15/12. Det uppkom fler skador. Strax öster om Landvetters fd station rasade området nära banvallen ner i ån som gör en sväng nära intill just här. Det blev till bygga en tryckbank så inte allt skulle rasa.

Även banken mellan tunnlarna skadades. Mitt på blev en liten sättning som provisoriskt fick åtgärdas med stoppning och hastighetsnedsättning. Fast baliserna och skylten varnar för hastighetsnedsättningen för det ovan nämnda raset. Förmodligen hade det höga vattenståndet fått sanden i banvallen att röra på sig.

Mölndal 16/12. Vattnet i tråget börjar sjunka undan och ett par dränkta dvärgar dyker upp.

Tillbaka till startsidan.