Bilder från Götet 2005.

Januari, första delen. Stormskador efter Gudrun. 13 bilder.

Januari, andra delen. NSB BM73 på provtur, Hamnbanan med nya vagnar mm. 18 bilder.

Februari, första delen. Besök i Prässebo på BJ. 13 bilder.

Februari, andra delen. Västkustbanan mm. 5 bilder.

Februari, tredje delen. Urspårningen av klortåget i Ledsgård. 6 bilder.

Mars, första delen. Mer om Ledsgård. 12 bilder.

Mars, andra delen. Boråsbanan med omledda godståg.

Mars, tredje delen. Vändning av tåg i Kungsbacka och mer Ledsgård. 10 bilder.

Mars, fjärde delen. Mer urspårning. 5 bilder.

Mars, femte delen. Mer urspårning och uppröjning. 6 bilder.

Mars, sjätte delen. Slutröjt på Ledsgård och bortforsling av loket. 12 bilder.

Mars, sjunde delen. Hamnbanan, Bohusbanan och Landvetter. 7 bilder.

Mars, åttonde delen. Mest Bergslagsbanan. 11 bilder.

April, första delen. Agnesberg och Sävenäs. 8 bilder.

April, andra delen. Landvetter med Di3 och X2 och Skandiahamnen. 7 bilder.

April, tredje delen. Div Hamnbanebilder. 14 bilder.

April, fjärde delen. Klortågets färd. 14 bilder.

April, femte delen. Totalrivning i Säve, vidare Landvetter och Olskroksviadukten med Di3, El13 och Hector mm.

Maj, första delen. Landvetter med mycket norskt mm. 13 bilder.

Maj, andra delen. Landvetter och Hamnbanan med bl.a. panoramavagn.

Maj, tredje delen. Div spårupprustningar på Hamnbanan. 17 bilder.

Juni, första delen. Hamnbanan och lite Fjärås. 12 bilder.

Juni, andra delen. Landvetter och mer från Boråsbanan. 16 bilder.

Juli, första delen. Spårbygget vid Prässebo. 8 bilder.

Juli, andra delen. Landvetter med timmertåg. 8 bilder.

Juli, tredje delen. Brobyte i Mölndals övre. 14 bilder.

Juli, fjärde delen. Kustpilen sista svenska resa. 8 bilder.

Juli, femte delen. Hamnbanan med tungtransportpassage. 8 bilder.

Juli, sjätte delen. Ströbilder från Hamnbanan och Landvetter. 5 bilder.

Augusti, första delen. Boråsbanan. 8 bilder.

Augusti, andra delen. Blandad kompott med bl.a. Lisebergsstationen och PMV2000. 11 bilder.

Augusti, tredje delen. X2 ur spår på centralen. 6 bilder.

September, första delen. Landvetter. 9 bilder.

September, andra delen. Hamnbanan med bl.a. Da och Olskroksviadukten med El13. 9 bilder.

September, tredje delen. Hamnbanan från Kville och Sannegården. 7 bilder.

September, fjärde delen. Almedal. 8 bilder.

Oktober, första delen. Mest Landvetter. 6 bilder.

Oktober, andra delen. Blandade Hamnanebilder. 11 bilder.

November, första delen. Hamnbanan med bl.a. Regina. 8 bilder.

November, andra delen. Rimfrost i Landvetter. 8 bilder.

November, tredje delen. Norskt i Marieholm. 3 bilder.

December, första delen. Kvällsbilder i Landvetter. 7 bilder.

December, andra delen. Spårbyte på Arendalsspåret. 9 bilder.

December, tredje delen. Kvällsbilder i Pölsebo. 6 bilder.

December, fjärde delen. Mer BM69-transport. 4 bilder.

December, femte delen. Yrsnö i Fjärås/Åsa. 5 bilder.