Bilder från Götet. Maj 2005, tredje delen.

Under månaden har upprustning av hamnbanan skett på olika ställen. Största arbetet skedde på spåret ner till Skarvikshamnen där både räls och slipers bytts ut. Här nedan lägger man ut räls 2 maj med hjälp av 5086 och en grävmaskin.

9/5. Rälsen utlagd hela vägen.

11/5. Ett berg av begagnade slipers vid parkeringsplatsen till Rya skog. Både räls och slipers kom enligt uppgift från Västkustbanan.

19/5. Det behövdes även städas innan arbetet började. Tidigare under våren hade man röjt en massa sly som här forslas bort.

24/5. Huvudarbetet har startat. Det gamla spåret har tagits bort och det nya är på väg att läggas på plats. Tyvärr har jag ingen bra bild på borttagningen.

25/5. Det nya spåret på plats och hopsvetsningen håller på. Samma spårsvetsare som jag träffat på vid andra spårbyggen, Mölnlycke t.ex. Dom kände givetvis igen mig.

26/5. Spåret ligger färdigt men behöver en liten justering.

Hjälpen är på väg, SPR 9045 sätter snart igång.

Arbetet behöver diskuteras. Jag upphör aldrig att förvånas av att banarbetare alltid skall gå eller stå på spåret även om det finns plats vid sidan om. Revirmarkering?

30/5. Det var alltså kommunens spår som byttes av Banverket produktion. Annars så brukar det vara Carillion som pysslar med kommunens spår. Tillsammans med Göteborgs spårvägar. Carillion håller dock också på med BV:s del av hamnbanan, t.ex elektifieringen. Även med spåret ibland. Som även BV produktion gör. Inte lätt att hålla ordning här.

Spåret blev i alla fall klart. Att räta ut alla konstiga nivåskillnader var kanske för mycket begärt. Stolpen till höger markerar var gränsen går mellan Banverkets spår och kommunens. Det var bara den kommunalägda delen som byttes trots att spåret närmast mig faktiskt är mycket dåligare. Det kommer kanske.

3/5. Spåret mot Volvo har också fått sig en upprustning. Men givetvis bara delvis. Det är bara ytterrälsen i kurvorna som bytts. Banan har även fått lite ny ballast.

12/5. Två närbilder på resultatet. Det är rälsen närmast som bytts. Man kan notera skillnaden i befästning mellan rälerna och övergången mellan den nya och gamla rälsen. Den nya är både högre och med bredare fot så lite abbrovincher har fått göras.

Även ute vid infarten till Volvo har det arbetats. Betongslipers har lagts in på några meter här och där.

Tillbaka till startsidan.