Bilder från Götet. Mars 2005, tredje delen.

Kungsbacka 6/3. Ett besök på Västkustbanans för tillfället norra slutstation. X31K 4330 står beredd att gå söderut som tåg 1369 men först måste passagerarna som bussats från Göteborg anlända. Grått, grått, grått och lite vitt och svart. Lars Hall borde älska den här bilden.

Samtidigt anländer ET 4306 ett par minuter försenat söderifrån med tåg 1326. Först går det över från uppspåret till nedspåret för att sen slinka in på spår 1 och släppa av passagerarna.

Det en hel del passagerare som promenerade bort till bussarna. Fast inte var det lätt för en del att släpa sina tunga väskor ner och upp ur gångtunneln. Dert stod en hel hoper med bussar i alla möjliga glada färger och väntade.

Så kunde till slut 4330 starta mot söder ca en kvart försenad. Och lät mig få en bild igen på tåg 1326.

Ledsgård. En liten förflyttning norrut och några bilder på olycksplatsen. Förutom att dom oskadade vagnarna dragits bort har inte mycket synligt hänt. Överpumningen av lasten till andra tankvagnar pågår fortfarande.

En bild från Anneberg och söderut. Det slår mig att olycksplatsen ligger i en utförslöpa. Det har nog inte underlättat att få stopp på tåget även om det säkert inte är orsaken.

Tillbaka till startsidan.