Bilder från Götet. Februari 2005, första delen.

Prässebo 6/2. Gamla Bergslagsbanan, som nu kallas Vänerlänken, håller på att rätas och få dubbelspår. En av etapperna, Prässebo-Torbacken, påbörjades i höstas och skall vara klar hösten 2006. Redan har man hunnit göra en hel del även om det ibland kan se konstigt ut att det snart kommer att bli en järnväg. Här kommer en lägesrapport från den norra delen av bygget. Var exakt som södra änden slutar är lite svårt att veta eftersom jag inte hittar Torbacken på någon karta, men sträckan skall vara 6,5 km. Prässebo ligger ca 5 mil från Göteborg.

Vi börjar på Prässebo station och passagen av tåg 665 från Karlstad draget av Rc6 1399. En tråkig station enligt min mening utan nån vidare bebyggelse i närheten och med skog på bägge sidor. Svårt att fotografera tåg alltså.

Det gamla stationshuset är kraftigt ombyggt.

En förflyttning norrut, kanske mer exakt mot nordväst, och vägviadukten strax utanför infartssignalen. Ett norskt mumintroll i form av ett BM73-sätt passerar med tåg 388. 73142 främst och 73042 i slutet. På den övre bilden ser man fortsättningen av banan med PEAB:s platskontor till vänster uppe på höjden.

Norrut ser man fortsättningen på banbygget. Den vita maskinen till vänster tror jag stabiliserar markan med hjälp av kalkpelare.

Strax efter kommer Rc4 1288 med det tomma oljetåget 9425, bara lite drygt en timme för tidigt. Viadukten måste givetvis också bytas mot en ny, den har gjort sitt. Tycker det ser lite märkligt ut ändå, den verkar vara byggd för dubbelspår! För den som inte känner till saken så betyder "gubbarna" att föraren skall bryta strömmen till motorerna, urkopplingstavlor. Orsaken är att kontaktledningen är strömlös förbi arbetsplatsen och det är onödigt att bränna av ledningen med ljusbågar. Har starka misstankar om att strömmen leds förbi bygget i den gula plastslangen som syns på bilden ovan.

Norra änden av banbygget. En del stolpfundament ät redan på plats.

Det är en fördel att besöka såna här arbetsplatser på helgerna, går man ut för fotografera så här medans arbetet pågår blir det lätt arga kommentarer. Undrar om huset till höger på bilden nedan får ligga kvar??

Mitt i allt det nya hittar jag en gammal gedigen stentrumma. Tyvärr tyder betongrörens riktning på att den inte får ligga kvar. Kanske lika bra, ibland är det svårt att kombinera nytt och gammalt. Eller varför inte börja lära ut stenarbetets sköna konst igen?

Så en bild från platsen för PEAB:s platskontor norrut. Viadukten kan anas till vänster i bakgrunden.

Till sist två bilder på tåg 668 vid södra infarten till Prässebo. Utsikten över Bodasjön kommer framtida tågresenärer att gå miste om. Loket är Rc6 1389.

Tillbaka till startsidan.