Bilder från Götet 2004.

Januari, första delen. Sävenäs lokstation. 7 bilder.

Januari, andra delen. Mest Sävenäs. 6 bilder.

Januari, tredje delen. Landvetter och Lindome. 10 bilder.

Januari, fjärde delen. Pölsebo och Skandiahamnen. 7 bilder.

Januari, femte delen. Återinvigning av Älvängens station med ånglok mm. 11 bilder.

Januari, sjätte delen. Bohus och Pölsebo. 8 bilder.

Januari, sjunde delen. Fjärås och Åsa. 7 bilder.

Januari, åttonde delen. Pölsebo i snö. 4 bilder.

Februari, första delen. Elektrifieringsarbete och vx-borttag på Hamnbanan. 6 bilder.

Februari, andra delen. Utsikt från ett berg. 7 bilder.

Februari, tredje delen. Dimma över Skandiahamnen och Gubbero. 10 bilder.

Februari, fjärde delen. Utsikt från Ättestupan och nymålad X11 i Mölnlycke mm.

Februari, femte delen. Hamnbaneelektrifieringen. 6 bilder.

Februari, sjätte delen. Hamnbanesänkning under vägport. 7 bilder.

Februari-Mars. Hamnbanan och Landvetter. 8 bilder.

Mars, andra delen. VKB-bygget, ny sträckning i bruk. 8 bilder.

Mars, tredje delen. Hamnbanan med elarbeten mm.13 bilder.

Mars, fjärde delen. Hamnbanan och lite Landvetter. 11 bilder.

April, första delen. Fullsatt på Pölsebo. 6 bilder.

April, andra delen. Tågfrosseri Landvetter/Långenäs. 11 bilder.

April, tredje delen. Lite runt Pölsebo. 9 bilder.

April, fjärde delen. Utsikt från och mot Skansen Lejonet. 9 bilder.

Maj, första delen. Pölsebo-Hökebangården. 6 bilder.

Maj, andra delen. Liftmotorvagn och Krokängsviadukten. 6 bilder.

Maj, tredje delen. Höjning av Bratteråsbron. 6 bilder.

Maj, fjärde delen. Omformartransport på Boråsbanan. 7 bilder.

Maj, femte delen. Landvetter och Olskroken. 7 bilder.

Maj, sjätte delen. Hamnbanan. 8 bilder.

Juni, första delen. Urspårning med Stora-boxar i Skandiahamnen. 12 bilder.

Juni, andra delen. Loktåg mm på Bohusbanan och VKB. 5 bilder.

Juni, tredje delen. Hamnbaneelektrifieringen. 8 bilder.

Juni, fjärde delen. Begslagsbanan vid Hjällbo. 5 bilder.

Juni, femte delen. Banan till Lilla Edet. 14 bilder.

Juni, sjätte delen. Växling vid Shell med T23. 7 bilder.

Juni, sjunde delen. Hamnbaneelektrifieringen. 8 bilder.

Juli, första delen. Div Hamnbanebilder. 5 bilder.

Juli, andra delen. Hamnbaneelektrifieringen. 8 bilder.

Juli, tredje delen. Landvetter och Bohusbanan. 8 bilder.

Juli, fjärde delen. Första dagen med el på Hamnbanan. 11 bilder.

Juli, femte delen. Andra dagen med el på Hamnbanan. 9 bilder.

Juli, sjätte delen. Tredje och fjärde dagen med el på Hamnbanan. 7 bilder.

Juli, sjunde delen. Vägportsbygge i Sandared. 11 bilder.

Juli, åttonde delen. Skandiahamnen. 9 bilder.

Juli, nionde delen. Banan till Lilla Edet igan. 14 bilder.

Augusti, första delen. Landvetter och Härryda. 14 bilder.

Augusti, andra delen. Lätt urspårning och växling i Skandiahamnen. 11 bilder.

Augusti, tredje delen. Landvetter och Härryda. 7 bilder.

Augusti, fjärde delen. Hamnbanan. 10 bilder.

September, första delen. Hamnbanan på dagen och natten. 9 bilder.

September, andra delen. Utflykt mot Varberg. 13 bilder.

September, tredje delen. Boråsbanan med Rödberg. 9 bilder.

September, fjärde delen. Hamnbanan. 12 bilder.

September, femte delen. Mest Landvetter. 12 bilder.

September, sjätte delen. Hamnbanan. 14 bilder.

September, sjunde delen. Volvojärnvägen. 13 bilder.

Oktober, första delen. BJ 125 år. 7 bilder.

Oktober, andra delen. Landvetter och Rävlanda. 5 bilder.

Oktober, tredje delen. Olskroksviadukten med gammeldanskar. 12 bilder.

Oktober, fjärde delen. Div ströbilder. 7 bilder.

Oktober, femte delen. Gubbero med Linx och ursprårning Sävenäs. 9 bilder.

November, första delen. Sista trafiken förbi Åsa. 14 bilder.

November, andra delen. Första trafiken genom Åsatunneln. 11 bilder.

November, tredje delen. Frillesås och Åsa två veckor senare. 13 bilder.

December, första delen. Mest Pölsebo med en urspårning. 9 bilder.

December, andra delen. BJs på utfärd, spårbyte i Skandiahamnen och snö på Hamnbanan. 10 bilder.