Bilder från Götet. Juni 2004, sjätte delen.

Hökebangården 16/6. Museiloket T23 127 har inlånats av Shell från BJs under ett par veckor under tiden deras ordinarie RT40 är på service. Servicen sker inne på raffinaderiets område. Bildutläggningen har blivit lite försenad pga att en växlare påstod att det var fotoförbud på "deras" bangård. Efter kontakt med högste skyddsansvarige blev detta påstående definitivt vederlagt. Det finns inget skydd mot fotografering utanför staketet eller in över detta. Ej heller något tillträdesförbud utom vad som gäller för t.ex. spårområde.

Här dras 3 gastankvagnar ut från raffinaderiområdet och växlas in på ett av spåren på överlämningsbangården, Hökebangården.

När detta är klart backar loket tillbaka innan det kör in på området igen. En snabb titt in i motorrummet hinner jag med.

Tillbaka till startsidan.