Bilder från Götet. Juni 2004, första delen.

Urspårning Skandiahamnen 10/6. Ett tåg med Stora-boxar spårade ur med 8 vagnar, varav en välte, när det anlände på torsdagsmorgonen. Loket och dom första 6 vagnarna inkusive skyddsvagnen klarade sig. Nästa 2 spårade ur med alla hjulen på högersidan i färdriktningen. Egentligen spårade in eftersom hjulen hamnade på insidan av rälen. Följande 3 vagnar spårade ur helt och grävde ner sig i slipers och ballast. Nästa välte och följande 2 spårade bara ur delvis. Dom sista 17? klarade sig helt. Orskaken torde ha varit att spårvidden ökades pga tung last, kurva och dåliga slipers/befästningar. Sen finns det nog ett ansvar för varför det över huvud taget kunde hända men det bryr inte jag mig om. Tåget drogs av T44 394, detta som en ren upplysning eftersom det inte har ett dyft med olyckan att göra.

På spåret bredvid höll Carillion på med spårjustering efter ett växelbyte. Om dom höll på med arbete just då vet jag inte men det borde i så fall ha varit en uppskakande händelse.

Senare på kvällen började bärgningen. Precis innan solen försvann bakom ett berg fick den första vagnen räls under alla hjulen igen. Till höger skymtar en liftmotorvagn som parkerats här. Ännu mer till höger stod en spårriktare.

11/6. Läget på fredagsmiddagen. Alla vagnar på räls igen tillsammans med sina boxar utom den som hamnat på sidan. Här pågår försök att få upp den också. Notera det kraftiga lyftoket som skulle användas. Man kan tycka att det vore enklare att tömma boxen först men så gjorde man inte.

Nu löstes det där med tömningen av sig själv. När jag tittade till arbetet nån timme senare såg det ut så här. Om det var låset eller gångjärnen som gett sig vet jag inte men dörren skymtar till höger.

14/6. Läget på måndagen. Den tomma boxen åter tillbaka på vagnen. Det behövdes 3½ Rs-vagn för alla pappersrullarna.

Tillbaka till startsidan.