Bilder från Götet. April 2004, första delen.

Pölsebo 1/4. Det blev lite trångt på Pölsebo den här dagen, men först ett par bilder på T44 384. På första bilden nedan passerar den på väg ut mot Volvo för att hämta vagnar och bilderna nedanför visar återkomsten.

384 körde in på spår 2 och stannade där. Nästan som vanlig fick det inte plats utan tågslutet hamnade en bit utanför växlarna. Tidigare hade 385 kommit in och stannat på spår 3 med en massa tankvagnar. Bilden nedan. Strax efter kommer 338 med ett containertåg mot Skandiahamnen och stannar på spår 1. Nu står det tåg på alla spår. Men värre skulle det bli när 271 kommer med vagnar från Arendal och stannar alldeles bakom Volvotåget. Andra bilden nedan. Strax efter blir tågsamlingen fulltalig när 358 anländer från Kville och stannar bakom tankvagnarna. Nu står det 5 lok med 4 tågsätt på 3 spår.

Fast nu löser tågsamlingen upp sig när 384 fortsätter mot Kville med Volvotåget. 271 tassar efter in på spår 2 medan 338 tittar på, bilden längst ner. När linjen nu blir fri kan 385 lämna över tankvagnarna till 358 och fortsätta ut mot Skandiahamnen. Snart kan också 271 fortsätta mot Kville och 338 mot Skandiahamnen. Till sist backar 358 ner tankvagnarna till Skarvikshamnen.

Tillbaka till startsidan.