Bilder från Götet. Mars 2004, tredje delen.

Mycket hamnbana. Det har mest blivit bilder från närområdet sista tiden, men så händer det en hel del här. På bilden nedan håller man på med att resa kontaktledningsstolpar i västra delen av det som en gång var Sannegårdens station. 10/3.

Pölsebo 16/3. Kantstöd för bullervallen håller på att placeras ut. Ovanpå detta kommer sen jordfylle och ytterligare ett staket. För den som undrar, dom högsta stöden är 2,7 m. Åtminstone om man får tro etiketten, jag har inte kontrollmätt.

Samtidigt pågår också gjutning av stolpfästen. På bilden ovan hämtas betong och nedan sker påfyllning av densamma. På den kraftiga stålplattan är armeringsjärnskonstuktionen fastsatt och sen fylls betongen via att hål i plattan i den nertryckta stålcylindern.

Utsikt från Bratteråsvägen 17/3.

När jag hittade nedanstående bild i samband med skanning av gamla filmer fick jag lust att göra en jämförelse. Båda är tagna från Bratteråsvägen, dvs tillfarten till Juvel-kvarnen, med ca 30 års mellanrum, den nedre är från hösten 73. Den är tagen strax efter flytten av hamnbanan. Från början gick denna rakt fram för att sen svänga till höger i en båge ner mot Sannegårdshamnen där staketet tar slut. Varför detta skedde kommer jag inte riktigt ihåg men ett svagt minne säger att Eriksberg behövde mer plats.

Vad som har hänt är först viadukten som ledde över till Eriksbergs nya huvudkontor. Den infarten blev klar under 1974. Längre bort finns viadukten för Nordviksgatan men den är i stort sett skymd, men den ligger där järnvägen svänger mot höger. Det var där järnvägen sänktes för någon månad sen. Sen har ju också grönskan tagit över slänterna men det är knappast ovanligt. Från fotografens synvinkel gör det absolut inget om träden försvinner nu när det skall bli trådkraft.

Så kommer det ju lite tåg också. Ovan T44 385 med vagnar till Skandiahamnen och nedan 387 med oljevagnar till Skarvikshamnen.

18/3. Oljan har huvudrollen. Den finns i lokets tankar, i tankvagnen och i oljeledningarna som leder bort till Shells raffinaderi vars tankar syns på båda sidor om T44 338 som växlar vid infarten till Skarvikshamnen.

Efter att ha varit upp på Pölsebo och vänt kommer loket med sin personal ner till Hökebangården för att hämta mer vagnar. Jag behövde bara gå rätt fram från platsen där jag tog den övre bilden, korsa vägen (Oljevägen, Sic!) för att komma hit. På bilden nedan gör man rundgång för att sen kunna putta upp vagnarna till Pölsebo, och där hänga på dom i slutet på tåget som passerar i bakgrunden. Sen körde 338 tillbaka till Skarvikshamnen och hämtade mer oljevagnar.

Tidigare så utgick spåret till Skarvikshamnen från Skandiahamnsspåret ungefär där sista vagnen befinner sig på bilden nedan. Oljevägen passerades via en plankorsning, men hela den förbindelsen försvann i samband med att det lades ett separat spår från Pölsebo. Också det nån gång under 70-talet.

Sista bilden för den här gången visar kabelrännarbeten i svängen upp mot Pölsebo. Den befintliga rännan justeras ut mot stolpfundamenten och kompletteras med nya rännor för återledningen som här inte får plats i luften.

Tillbaka till startsidan.