Bilder från Götet. Februari 2004, femte delen.

Hamnbaneelektrifieringen. 19-21/2. Arbetet går framåt. Nedan håller man på med att höja korsande rörledningar i Skandiahamnen.

Här pågår stolpsättning, eller åtminstone fundamentsättning. Dessa placeras i den tidigare trottoaren innanför avspärrningarna. Eftersom det bli svårt att passera för fotgängare flyttas hela vägen åt höger där markarbeten pågår. Nya fästen för lyktstolpar syns i form av uppstickande gula kablar. Troligen kommer nuvarande lyktstolpar i bildmitten att tas bort. Kommer nog för nära kontaktledningen annars. Bakom ryggen på mig står andra stolpar som håller uppe lamporna över leden via wirar och som då också korsar järnvägen. Dessa stolpar skall förmodligen ersättas av nya i den fd cykelbanan.

Göteborg-Kville ligger alldeles bortanför bildens överkant. Till vänster Lundbyleden. Cykelbanan som traktorn står på används inte eftersom den delvis använts för att bredda leden. Gatan där den gröna lastbiulen kör heter Lundby Hamngata. Den korsas i bakgrunden av spåret till Stena Rail Ferry. Till höger mellan hamngatan och staketet gick förut spåret till Lundbyhamnen. Gångbron jag står på skall så småningom höjas en meter pga kontaktledningen.

Bortanför traktorn och hitom lastbilen rinner Kvillebäcken under vägar och järnväg. Tidigare fanns det en klaffbro för järnvägen men den försvann när Lundbyleden byggdes i början på 70-talet. Även järnvägen flyttades i sidled då, den gick mer till vänster förut.

Stolpfundament upplagda i Pölsebo. Rören som trycks ner marken är mycket kraftiga men det behövs nog. För den som är lika vetgirig som jag kan jag meddela att dom är 5 meter långa och 45 cm i diameter, jag har givetvis varit där med tumstocken. Nedan en närbild på stolpfästanordningen som sticks ner i röret efter det att betong fyllts på. Träskivan tas bort sen och den riktiga fästplattan sätts fast.

Här skall ett rör tryckas ner. Det sitter en hydraulisk vibrator i kranarmen. I det röda huset i bakgrunden byggdes Ostindiefararen. Själva fartyget ligger mer till höger, rakt ovanför saftblandaren på kranhytten.

Tillbaka till startsidan.