Bilder från Götet. Januari 2004, femte delen.

Återinvigning av Älvängens station 11/1. Så var det dags för trafikstart. Invigningsdagen trafikerades stationen av ett ångtåg och ett X9-sätt från BJ:s. Senare även av ett multat Regina-sätt men då hade jag lämnat platsen.

När jag anlände till stationen höll ångtåget precis på att starta för att gå norrut till Alvhem för rundgång. Ovan och nedan.

Medan ångtåget var och vände kom helt utanför programmet Rapid 2 med 3 norska museimotorvagnar under transport. Det stannade till ett ögonblick innan det fortsatte.

Så kom då ångtåget tillbaka. Observera aktiviteten på loket. Får man verkligen fotografera fotografer?

Linx ordinarie tåg 491 passerar några minuter försenat. Här var enda plumpen i protokollet eftersom arrangörerna inte hade uppmärksammat riskerna. Folk gick lite hur som helst i spåren men tack vare enskilda personers insatser med tillsägelser gick det bra.

Vid 12-tiden började invigningstalen. Som synes hade en hel del lokalbefolkning mött upp trots regnet. Dock kan en och annan tågmupp skymtas. Nedan har trafiknämndens ordförande Lief Blomqvist tagit hand om mikrofonen.

Så vad dags för avgång med ett fullsatt tåg som gick direkt till Göteborg. Ovan och 2 bilder nedan.

Strax efter kom X9:an som också gick till Göteborg men stannade på mellanstationerna. X9 138 gick främst. Därefter gick som jag nämnt tidigare multade Reginor tillbaka med resenärerna men då var jag inte där.

Tillbaka till startsidan.