Bilder från Götet. September 2004, sjunde delen.

Volvojärnvägen. Detta är en liten sidobana från Hamnbanan. Den byggdes samtidigt med Torslandafabriken i början på 1960-talet. Den grenar ut sig från hamnbanan alldeles vid Skandiahamnen och sträcker sig knappt 3 km mot nordväst. Sen finns det ytterligare minst lika stor spårlängd inne på fabrikens område. Ägdes vad jag förstått av Volvo till en början men numera är Göteborgs Kommuns trafikkontor ägare, dock är spåret inne på fabriksområdet fortfarande Volvos. Banan slingrar sig fram och består förutom av en kort raksträcka mest av kurvor.

Dom mesta transporterna tycks gå till fabriken, ut därifrån ser jag sällan lastade biltransportvagnar. Såvida inte en del av dom täckta används till sådant givetvis. 2 tågpar går till och från Olofström varje vardag, även ett tågpar per helg. Dom tågen består av 22-24 boggievagnar lastade med 3 containers vardera. Det är inte standardcontainers, dom är högre än normalt och även några cm bredare. För övrigt kommer det boggievagnar med plåt och annat tunggods, litt Shimmns och liknande, även 6-axliga. Av olika nationaliteter. Täckta vagnar kommer från Umeå med lastbilshytter som lastas om här för att transporteras vidare till lastvagnsfabriken. Ut från fabriken går det vagnar av litt Fas och Eamos lastade med skrot, fyrkantiga kuber av hoppressad metall. Dom enda tåg jag normalt kommer åt att fotografera är containertåget från Olofström och eftermiddagssläpan från fabriken.

Många av tågen kan bli långa, det på eftermiddagen från fabriken brukar vara på 100-150 axlar. Jag hoppas nån gång kunna komma in på området för att fotografera lastning mm men huruvida detta går vet jag inte. Nedanstående bilder har jag lagt upp i geografisk ordning från Skandiahamnen, inte strikt datummässigt som jag brukar. Tyvärr är det lite svårt att fotografera på många ställen eftersom vegetationen är riklig. Viss sågverksamhet har föregått en del bilder.

Bilden ovan är dock från Pölsebo eftersom jag tyckte den passade in här. 384 på väg mot Volvo med eftermiddagens Olofströmståg. 27/9.

Här har 388 kommit in en bit på Volvobanan med ett liknande tåg, närmare bestämt till viadukten under Torslandavägen. 29/9.

Ovan och nedan. 387 kommer här med eftermiddagssläpan på samma plats men åt andra hållet. Viss digital klottersanering på tåg och betong har utförts på bilden ovan. 30/9.

2 bilder från banans enda raksträcka. 384 med Olofströmståget närmar sig den första plankorsningen av två större sådana. Båda är lite märkliga på så sätt att dom har normala signaler för tågen men vanliga trafikljus för vägtrafiken. Möjligen beroende på att Torslandavägen går alldeles bredvid. Klockor saknas också vad mina öron kommer ihåg. Vad den korsande vägen heter här framgår av skylten.

Vi närmar oss nu Volvo. 388 med em-släpan rundar Sörreds hunddagis. Här finns en plankorsning till som leder till huset, normalt utan biltrafik. Banan slingrar sig här mellan husen, till vänster om mig ligger en bondgård eller vad man nu skall kalla dom sorgliga resterna. 1/10.

Jag lämnar banans närhet för en bild från sidan. T44 på grönbete. Till vänster syns en av dom bastanta betongklumparna som fungerat som grindstolpar. Även resterna av grinden syns. Själva övergången finns också delvis kvar men för att ta sig hit krävs ett terrängfordon. Det som är lite märkligt är mängden av markvägsövergångar. På något ställe är det bara ca 25 meter mellan två av dom. Att naturen är på väg att försöka ta tillbaka vad den förlorat syns på bilden nedan.

Vi är nu framme vid fabriksgrindarna. På bilden ovan har 373 precis passerat korsningen med Sörredsvägen, bilarna får snällt vänta. Säkert inte populärt hos bilarbetarna som vill hem snabbt. Ännu värre är det nog med em-släpan som tar någon minut på sig för att passera. 16/9.

Tillbaka till startsidan.