Bilder från Götet. September 2004, andra delen.

En utflykt söderut 2/9. Tror knappt att Varberg kan räknas till Götet men jag är inte så petig. Egentligen var syftet med resan att titta på stenbroar men lite tåg hanns med också. Först ett par bilder på T43 218 som stod på stickspåret vid Värö med några vagnar. Såg ut som om dom skulle användas till att lyfta ombord räls.

En förflyttning från Västkustbanan till Viskadalsbanan och en bild på X12 3219 med tåg 3861. Bilden är från korsningen med vägen till Trönninge. Längre ner en bild åt andra hållet. Tänk att bilisterna klagar när det sitter mer än ett par skyltar på varje stolpe!

Ett raskt hopp tillbaka till Västkustbanan och två bilder på X31K 4554 med tåg 1326 på väg mot Göteborg. Varberg syns i bakgrunden på den första bilden. På den andra bilden syns ett berg till vänster. Det är ett naturreservat som heter Gamla Varberg. Nu står jag på viadukten som bl.a. leder dit. Tidigare innan dubbelspåret var enda vägen dit en liten grusväg som korsade banan ungefär där tågfronten är nu. Helt utan varningssignaler förutom kryssmärken.

Strax efter kommer X31K 4330 åt andra hållet med tåg 1369.

Ytterligare en förflyttning lite norrut mellan Tångaberg och Åskloster och en bild på Rc6 1397 med tåg 489. Hmm, det skall väl egentligen vara en Linx X2? Eller?

Strax efter kommer T44 282 med tåg 76512 Varberg-Värö.

Gjorde ett litet stopp i Åskloster för några foton på det fd stationshuset. Den forna banan är asfalterad och används som cykelbana. På det gamla stationsområden låg en massa kvarlämnat spårmaterial, bl.a. en eller flera växlar.

Lite längre norrut och några bilder på dom gamla järnvägsbroarna över Viskan. Nymålade och fina används dom nu som cykelbana. Och givetvis även som gångbana som synes. Det finns även en tavla med information. Hoppas det går att läsa.

Tillbaka till startsidan.