Bilder från Götet 2003.

Januari, första delen. Boråsbanan, Bohusbanan och Hamnbanan. 21 bilder.

Januari, andra delen. Mest Hamnbanan. 13 bilder.

Februari, första delen. Hamnbanan och Landvetter. 13 bilder.

Februari, andra delen. Hamnbanan, Bohusbanan och Boråsbanan. 21 bilder.

Februari, tredje delen. Pölsebo. 6 bilder.

Mars. Landvetter och Hamnbanan. 18 bilder.

Mars, andra delen. Urspårning Sävedalen 17/3. 10 bilder.

April. Skandiahamnen, provborrning, Kåhög och Boråsbanan mm. 21 bilder.

Maj, första delen. Boråsbanan och Hamnbanan. 20 bilder.

Maj, andra delen. Oanvänt stickspår vid Volvo.7 bilder.

Maj, tredje delen. Boråsbanan mm. 6 bilder.

Maj, fjärde delen. Spårarbeten på Pölsebo. 6 bilder.

Maj, femte delen. Korsningen med Carl IX:s väg tas bort. 6 bilder.

Maj, sjätte delen. Pölsebo. 8 bilder.

Maj, sjunde delen. Spårarbete Pölsebo och Skarvikshamnen. 13 bilder.

Maj-Juni. Landvetter och Hökebangården. 12 bilder.

Juni. Landvetter och Marieholm. 7 bilder.

Juni, andra delen. Landvetter och Pölsebo. 12 bilder.

Juli, första delen. Urspårning i Skandiahamnen. 10 bilder.

Juli, andra delen. Skandiahamnen och Mölnlycke. 10 bilder.

Juli, tredje delen. Almedal, brand i Partille stationhus mm. 11 bilder.

Juli, fjärde delen. Skandiahamnen och Landvetter. 7 bilder.

Augusti, första delen. Landvetter mm på Boråsbanan. 11 bilder.

Augusti, andra delen. Bergslagsbanan och Boråsbanan. 10 bilder.

Augusti, tredje delen. Skandiahamnen. 11 bilder.

Augusti, fjärde delen. Vagnhämtning på Skrotfrag i Agnesberg och dubbelspårsbygge på VKB. 15 bilder.

September, första delen. VKB och Hamnbanan. 13 bilder.

September, andra delen. Salttåg i Marieholm. 8 bilder.

September, tredje delen. GBJ; dimma i Landvetter och omformartransport. 10 bilder.

September, fjärde delen. Olskroken och Hamnbanan mm. 12 bilder.

Oktober, första delen. Arbeten i Mölnlycke och Långenäs. 17 bilder.

Oktober, andra delen. Sävenäs och marieholmsborm med bl.a. TGOJ El16. 12 bilder.

Oktober, tredje delen. Landvetter, lövsop och Kville. 11 bilder.

Oktober, fjärde delen. BJ ute och ångar, Älvängen station byggs och nya vagnar i Skandiahamnen. 10 bilder.

Oktober, femte delen. Landvetter, nya vagnar i Skandiahamnen, rörtryckning i Pölsebo. 8 bilder.

November, första delen. Utsikt från Angeredsbron, sista Y1:orna i originalmålning, Bohusbanan och Pölsebo. 17 bilder.

November, andra delen. Falköping. 11 bilder.

December, första delen. Mera Falköping med vagnskrotning. 10 bilder.

December, andra delen. Ännu mera Falköping med bl.a. Uddagårdsbanan. 11 bilder.

December, tredje delen. Tillbaka till Skandiahamnen och kasserade bussar. VKB-bygge. 7 bilder.

December, fjärde delen. Lite Mölnlycke och mycker Kåhög. 7 bilder.

December, femte delen. Snö på Boråsbanan. 6 bilder.