Bilder från Götet. December 2003, tredje delen.

Skandiahamnen 12/12. Tillbaka i Götet och ett par bilder på en busstransport, ett sk busståg. Lite ovanligt med bussar på järnvägsvagnar, det är första gången för mig. Bussarna är biogasbussar från Linköping som tydligen bara har krånglat. Därför är dom nu utbytta mot Volvobussar. Dessa Neoplanbussar har stått en tid hos Volvo (inbyten?) men skall nu vidare ut i världen, Ungern har nämnts.

Lekarekulle/Åsa 14/12. Arbetet med dubbelspåret forsätter. I helgen var det dags för ytterligare en omläggning i och med att en knapp km av nedspåret kopplades in.

2 bilder från den nya sträckningen. Ovan mot norr och Lekarekulle. Bakom den högra försignalen syns det gamla spåret och på bilden nedan mot söder kommer det in från höger.

Det gamla spåret ligger tomt och öde, kontaktledningen är under rivning.

Ytterligare 2 bilder, nu tagna från viadukten som syns på en av bilderna ovan. På bilden nedan pågår sprängningarna fortfarande. 2 kontaktledningsstolpar på den nuvarande linjen syns bakom stenhögarna och till höger om den vänstra skymtar tunnelmynningen på den 2 km långa tunneln som nu är färdigsprängd.

Tillbaka till startsidan.