Bilder från Götet. Oktober 2003, fjärde delen.

Göteborg 18/10. BJ:s gjorde en liten charterresa fram och tillbaka till Alvhem med unga pristagare från Nostalgimässan i Eriksbergshallen. Nedan tåget på Gbg:s central. Loket var BJ B3 130, ex SJ B1083(?). Till vänster startar tåg 13346 till Lidköping med Y1 1272 främst. Till höger skymtar ett X2-sätt. Bra spridning på dragkraften. Längst ner 2 bilder på tåget när det viker av mot norr och passerar det superkorta dubbelspåret.

Älvängen 22/10. I ett annat ärende passerade jag nämnda station men hade givetvis med kameran för lite dokumentation av plattformsbygget. Fast redan vid Marieholm blev det fotodags. Växling pågick på spåret utefter Marieholmsgatan. Här har föraren måst köra ut loket på leden för att kunna lägga om växeln. Det var nog bara jag som uppskattade den bomfällningen.

Så till huvudrätten. Förhoppningsvis skall plattformen vara klar i januari så att tågen skall kunna stanna här, fast givetvis bara regionaltågen mot/från Vänersborg. Vänersborg ligger i bildens riktning för den som inte är hemmastadd här.

Den gamla plattformen duger inte längre utan är mest i upplösningstillstånd.

Linx tåg 395 med Rc6 1390 främst passerar arbetsplatsen.

Skandiahamnen 23/10. Nya vagnar håller på att levereras till GC. Det är parkopplade enkelaxliga vagnar med helt uppningsbara långsidor, littra Hiqqrrs-vw011. Vagnarna tillverkas här i landet men överdelen i Kina och den slutliga hopmonteringen sker här i Skandiahamnen. Nedan en bild på vagnarna utan överdel, tagen 6/10 och nederst idag med skåpet på plats.

Tillbaka till startsidan.