Bilder från Götet. Augusti 2003, första delen.

Landvetter 3/8. Ett kort avbrott i blåbärsplockandet för att ta en tågbild från ovan. X32K 4347 som tåg 7343. Plockandet gav 4,2 kg blåbär.

Landvetter 5/8. Ett par morronbilder. Samma sätt som ovan, 4347, kommer smygande i morrondimman. Solen lyckas precis tränga igenom och lysa på tåget med nummer 7321.

10 minuter senare kommer ett regina-sätt från andra hållet. Dom har mötts i Härryda. Förmodligen är det X53 3262 eftersom den figurerar nedan också. Det går att göra bilden ljusare men då försvinner lite av stämningen. Tågnumret är 3428.

En timme senare har dimman lättat och solen kan obehindrat lysa på en X12:a med första morrontåget från Växjö, 7320.

Hindås, lite senare på dagen. X53 3262 kommer in på sidospåret och stannar för ett möte. Tågnummer 3435.

Möteståget, 3436 med X14 3240, anländer.

3262 kan nu smyga iväg. Lugn alla, signaler har slagit om efter att tåget passerat den.

I Rävlanda har 3262 mött X32K 4549 med tåg 7324 som här ses strax väster om Hindås.

Här har jag flyttat mig ännu lite längre västerut för att kunna få en bild på Volvo-tåget 9453 när det slingrar sig fram i kurvorna vid Risbohult/Kvarnberget. Dragare är Rc2 1092. Fotoplatsen är något annorlunda, en smal klipphöjd som blev kvar när järnvägen byggdes. Nån meter till höger järnvägsskärningen, en meter till vänster ett 10-meters stup ner i kvarnfallet. Ingen plats för snubblingar precis.

Tillbaka till startsidan.