Maj 2003, sjätte delen.

Pölsebo 20/5. Ett uppehåll i regnandet möjliggjorde en promenad ner till hamnbanan. Banarbeten pågick fortfarande.

T44 282 kommer körande på spår 1 längst till höger, kör ner en bit mot Skandiahamnen och kommer sen tillbaka och stannar på spår 3. Förklaringen på detta kommer längre ner.

Efter ett tag kommer 386 släpande på ett långt tåg från Skandiahamnen, närmare bestämt 104 axlar långt.

Tåget består mest av biltransportvagnar, både öppna och täckta. Skandiahamnen är importhamn för flera bilmärken, särskilt japanska och koreanska men även italienska och engelska. Bilarna skall åka tåg uppåt i landet och även mot Finland. Dessutom finns även ett företag som anpassar bilar för svenska förhållanden i området och som säkert använder sig av tågtransport. Volvolastbilarna kommer från Tuve och skall åt samma håll. En form av samåkning. Till höger anas orsaken till 282:s betende.

En ny dubbel korsningsväxel är under iläggande. Ny och ny förresten, den låg tidigare till höger i bild men har fått sig en upprustning. Som orsak till arbetet misstänker jag att det skall bli ett utdragsspår fram mot stoppbocken i högersidan. Detta för att slippa gå ut med loket på linjen när man skall byta ände för att växla ner tankvagnar till Skarvikshamnen. Visserligen behövs det i så fall även ett utdragsspår i andra änden men det kanske kommer. Där går det visserligen att använda den korta linjebiten ner mot Hökebangården som utdragsspår.

Tillbaka på Ivarsbergviadukten och passerande 369 med containertåget till Volvo, det som heter 9454 när det bl.a. passerar Landvetter. Här heter det 60321.

I väntan på nästa tåg kan man ju alltid studera människans beteende. 1+2 spårgångare. Den borttagna övergången i bakgrunden genererar också mycket spårgång, även med cykel, trots att den varit stängd i en vecka. Människan är ett vanedjur. Jag stod där när en person just skulle bära över en cykel. Jag påpekade att det fanns en viadukt 100 meter bort och fick den något märkliga motfrågan: Är den öppnad? Kunde han inte ha kommit på det själv nu när övergången var bortplockad? Dessutom var det en ganska tät biltrafik över viadukten vid tillfället.

Så kommer då 282 släpande på stålämneståget till Avesta. Också det på 104 axlar, tunga axlar. Fullt pådrag, host, host. Containrarna innehåller skrot till järnverket.

Tillbaka till startsidan.