Bilder från Götet, femte delen.

Pölsebo 12-15/5. Så stängdes då till slut plankorsningen för Karl IX:s väg kl 9 12/5. Sörjd av varken bilförare eller tågpersonal. Möjligen av mig eftersom bomfällningen förebådade tågpassage men jag böjer mig för majoriteten. :-) Först min sista bild på ett passerande tåg förbi dom fällda bommarna. 364 passerar med ett sätt tomma Stora-boxar dagen innan, 11/6.

Dagen efter är det obönhörligen avstängt. Ett par bilder från rivningen.

Då och då får arbetet avbrytas för att släppa förbi tågtrafiken. Återigen är det 364 som agerar linslus.

En bild från 13/5. Det mesta är bortplockat. Spåret som böjer av till vänster är lite av en gåta. Det är en rest av det ursprungliga spåret till Ryahamnen byggt 1934. 1950 byggdes en ny anslutning från spåret till höger, som går till Skandiahamnen mm, mot Skarvikshamnen och kopplades ihop med Ryaspåret. Det gick alltså att köra runt Rya skog. Nån gång för ca 10-15 år sen plockades det ursprungliga spåret från 1934 bort och tunneln används nu för fjärrvärmerör. Ungefär samtidigt byggdes spåret i mitten och anslöts till Skarviksspåret. Därmed försvann plankorsningen med Oljevägen.

Den lilla resten av Ryaspåret går till en lastningsplats för oljevagnar inne på Statoils område. Att döma av storleken på träden som växer i spåret har det inte trafikerats på säkert 10 år och risken att det kommer att trafikeras är nog obefintlig. Ändå ligger spåret kvar och skall så ligga. Även vägskyddsanläggningen är i funktion. Känns lite överdrivet.

Tillbaka till startsidan.