Volvostickspår. Maj 2003.

8/5. Efter att ha sett ett obekant stickspår på kartan som utgick från Volvo Torslandafabriken gjorde jag en upptäcktsfärd. Bilderna nedan visar vad jag hittade. Spåret har utgått från fabriksområdet och gått mot nordväst men har troligen inte använts. Av bilderna kan man utläsa att det knappast går att använda utan en större upprustning.

Detta var den första anblicken av det något dåliga spårläget.

När jag fortsatte framåt utefter spåret mot Volvo-området kom jag fram till detta staket. Det finns många sätt att placera ett staket. Detta är nog ett av dom sämre.

Tillbaka mot utgångspunkten.

Efter en liten bit såg spåret ut att ta slut här. Noterbart är att det nyss har röjts noggrant vid sidorna av nån orsak jag inte kan finna.

Men eftersom banvallen verkade fortsätta så gjorde jag det också. Efter nån 100-tal m skogspromenad hittade jag denna lilla spårstump liggande för sig själv. Ytterligare kanske 100 m längre fram fanns grindar till ett fabriksområde där några Volvo-företag nu huserade. Träden på banvallen var minst 20 år gamla så det var länge sen nån verksamhet förekom här.

Frågeställningar finns det gott om. Varför ligger detta helt övergivna spår kvar?Har det någonsin använts? I så fall, varför har vissa delar tagits bort men inte andra? Vem äger det? Volvo?

Svaret kom så småningom. Husen i slutet av spåret skulle härbärgera ett importföretag för frukt som skulle skicka frukten vidare med bl.a. tåg. Det hela sprack på att man inte kunde komma överrens med Volvo om utnyttjande av deras spår. Sånt borde väl vara klart INNAN man bygger.

Till sist ett par bilder in på Volvos område med bl.a. lossning av lastbilshytter.

Tillbaka till startsidan.