Urspårning Sävedalen 17/3 2003.

Vid 16-tiden spårade T44 373 med tåg 6501 ur vid Sävedalen efter att inte ha stannat vid Sävenäs rangerbangård. Tåget kom från Bohus och bestod av tankvagnar från Eka Chemicals. Av för mig okänd anledning stannade det inte där det borde utan fortsatte ut på skyddsspåret och genom stoppbocken. Loket och 2 vagnar spårade ur. Första och tredje vagnen skadades och började läcka. Lasten bestod av natronlut som bara är farligt vid direktkontakt. Olyckan orsakade stor oreda i trafiken eftersom VSB stängdes av vid olycksplatsen. Senare öppnades ett spår förbi platsen. På bilden nedan skymtar ett passerande tåg. Bilderna är från 18/3. Återigen kan man notera att "skyddsspåret" skyddade väldigt dåligt. Hade loket fortsatt lite till hade det kommit in på intilliggande spår på VSB där ett annat tåg kunde ha passerat.

19/3. Uppröjning och reparation pågår. Loket och vagnarna har lyfts upp på spåret. Vagnarna har fått nya boggier. Synliga skador på loket är inböjda plogar, intryckt gångbord och lite märken på huven. Loket mejade ner en kontaktledningsstolpe i den vilda framfarten.

På det öppna spåret passerar X53 3263 med tåg 7282.

Tillbaka till startsidan.