Ombyggnad av Mölnlycke station 2002. Del 2

13/5. Arbetet fortskrider. Dom provisoriska broarna är på plats.

Bild tagen mot Göteborg. Nya kontaktledningsbryggor på plats.

Till vänster ligger en växel som snart skall läggas in. En stolpe tycks vara lite i vägen.

Den längsta av dom provisoriska broarna är på plats.

Närmare Göteborg finns en provisorisk bro till. Här skall det bli en gångtunnel.

Tåg 7331 passerar.

Tillbaka till startsidan