Ombyggnad av Mölnlycke station 2002. Del 1.

19/3. Stora arbeten pågår. Mötesspåret skall förlängas och plattformarna skall flyttas västerut närmare bussterminalen som kan anas till höger på 3:e bilden nedan. Vägövergången skall bli planskild och för att få plats med denna kommer spåren att höjas.

Spårens kommande höjdläge kan anas av dom nya stolpfundamenten.

Rc6 1399 passerar med tåg 7331. Sidotågväg trots genomfart pga att ny isolerskarv håller på att läggas in, se nedan. Detta för att en ny provisorisk vägövergång håller på att byggas precis där loket befinner sig.

Spårsvetsning. Istället för att bara kapa rälsen och sätta dit en isolerskarv svetsar man in en fabriksmonterad skarv. Själva skarven kan ses på bilden nedan vid texten "LI". Svetsningen eller gjutningen görs med ett pulver av järnoxid och aluminium kallad termit.

Rälsändarna värms upp.

Termitblandningen hälls i.

Överblivet material och formen pressas bort.

Till sist kommer tåg 3452 bestående av X11 3143 och X14 3238.

Arbeten under påskhelgen. För att kunna komma åt att jobba var man tvungen att stoppa tågtrafiken förbi arbetsplatsen. Orsaken var att när plåtspont skulle slås ner nära banan upptäcktes stora stenar i banvallen som först måste grävas bort. Plåtsponten i sin tur behövs för att kunna anordna en provisorisk bro vid vägportsbygget. Från påskaftonens fm till påskdagens middag var Mölnlycke västlig ändstation för lokaltrafiken till/från Borås. Passagerarna bussades sedan till/från Göteborg. Fjärrtrafiken mot Kalmar gick med buss ända till Limmared pga ett annat banarbete i Hillared.

29/3. Dagen innan arbetet. Den provisoriska vägkorsningen är i bruk och den gamla är minst sagt ur bruk.

30/3. Påskafton. Arbetet är i full gång med grävning och spontnedslagning.

X11 3211 med tåg 3457 mot Borås väntar på att anslutande bussar skall anlända.

Tågpersonalen väntar också. Lokföraren till vänster och tågvärden till höger. I mitten står Staffan Sävenfjord. Notera att spårledningen är kortsluten, hit men inte längre. Utfartssignalerna på båda spåren är flyttade. Den till vänster som nu står i plattformen stod tidigare hitom denna.

Den första av 3 bussar anländer och passagerarna flyttar över till tåget.

31/3. Påskdagen.

Första tåg förbi arbetsplatsen är X11 3139 med tåg 7331. Detta tåg går bara till Borås där passagerarna sen bussas till Limmared, eftersom banarbetet i Hillared fortfarande pågår. Därav motorvagnen. Mellan tåget och hastighetstavlan den nerslagna sponten.

Tillbaka till startsidan