Första halvan av Juli 2002

Slipersbyte på Bohusbanan. Under tiden 2-11 juli är Bohusbanan avstängd mellan Göteborg och Stenungsund pga arbeten med nya vägportar. Då passar Banverket på att byta ut felaktiga betongslipers. Det är allt som allt 30.000 slipers som skall byta i västra banregionen. Entreprenör är Rosenqvist-gruppen i Hudiksvall. Arbetet har här precis börjat vid Tingstad 2/7.

En hel del diskussioner pågick hur arbetet skulle utföras innan man kom igång.

Först grävs ballasten bort med en plåt med urtag för rälsen.

Därefter skjuts den gamla slipern ut.

Dras undan.

Sen läggs den nya på plats.

Och sätts fast.

Till slut plogas ballasten tillbaka med en gummiskiva.

Trafiken på Bohusbanan är som sagt inställd men trafiken till Hisingens hamn och industrispår är igång. Här passerar T44 265 med ett tåg till Sävenäs på spåret bredvid.

T44 369 har varit inne och hämtat några skrotlastade vagnar på Stena metall som ligger alldeles bredvid.

Stenungsund 11/7. För att se var vägportsarbetena utförts gjorde jag en liten tur norrut. Som synes av bilderna var det snarast frågan om gång och cykelportar. Platsen är alldeles söder om Stenungsund. Överst 2 bilder från den nordligaste vägporten vid Hakenäs/Nösnäs. Sedan 2 bilder från den södra vid Kåkenäs.

Strax norr om St Höga kom ett av Banverkets G1206-lok med ett makadamtåg. Farten var inte hög, alla vägskyddssignaler var avstängda så föraren håller på att stanna för att se så inga bilar kommer på vägövergången jag står på.

Skårby viadukt. 1,5 mil längre söderut ligger en plats som kallas Skårby viadukt. När järnvägen byggdes några år in på 1900-talet fanns här en vägövergång. Men bara ca 30 år senare byggdes nedanstående viadukt i samband med att vägen Kareby-Rörtången byggdes om. Tidens tand har gnagt ordentligt på 70 år så det är nog bara en tidsfråga innan ett nybygge behövs. Det var för övrigt här som en vagn lastad med en container som kommit på drift knäckte många kontaktledningsstolpar för några år sen.

Vy norrut

Den tidigare vägövergången finns ännu kvar men används bara för gående. Banvaktstuga 454 Hultet finns också kvar. Kontaktledningsstolpen är nyuppsatt efter den stora stolpmassakern. Järnvägen går i stark stigning åt höger så huset är säkert vågrätt placerat.

Bropelarna har sina skavanker. En pelare hålls samman av bandjärn. Lagningar finns lite här och där och på några ställen tittar rostiga armeringsjärn fram. Största axeltryck på viadukten är sänkt till 8 ton.

Landvetter 13/7. Det tidiga morgontåget 7322 från Växjö till Göteborg bestående av X53 3263 passerar banken över Landvettersjön.

Sannegården 15/7. Den nya viadukten över Göteborgs hamnbanan och som förbinder Lindholmen med Lundbyleden är klar. Nya vägar finns det också så trafikanterna var lite vilsna.

Bortanför viadukten låg en gång Sannegårdens bangård. Numera är alla bangårdsspår borta och ersatta av en liten golfbana. En sak som minner om denna tid är vagnvågen som ännu finns kvar. Utan spårförbindelse och delvis vandaliserad står den övervuxen kvar. All vågutrustning finns kvar utom det som gått att förstöra.

Tillbaka till startsidan.