April 2002

En timme i Jonsered 8/4. En bildserie över vad som kan passera vid Jonsereds pendeltågsstation, som ligger där Bokedalens hållplats en gång fanns.

12:53. Tåg 434 i form av ett X2-sätt passerar.

12:55. X11 3210 med tåg 3547 bromsar in vid plattformen.

13:00. X11 3147 med tåg 3550 har stannat vid andra plattformen.

13:14. Tåg 429 passerar på sin väg mot Göteborg.

13:26. Rc3 1040 drar tåg 178 mot Stockholm.

13:27. X11 3172 har passerat Jonseredstunneln och närmar sig plattformen.

13:53. Tåg 436 med X2 2008 längst bak har passerat tunneln åt andra hållet. Kanalen till Jonsereds kraftverk skymtar längst till vänster.

På andra sidan berget mynnar tunneln för kanalen strax innan dom gamla järnvägsbroarna. Till vänster bron för huvudspåret och under mina fötter det forna stickspåret vid Jonsereds fabriker. En stoppbock finns borta i tallbuskaget. Gångbron som syns i slutet av stickspåret är publikingången till MTV:s produktionslokaler som numera finns i Jonsereds gamla lokaler. Vattentunneln är för övrigt alldeles i mynningen förstärkt med ett stenvalv vilket syns till vänster om brobågen. En lustighet i sammanhanget är att eftersom kanalen korsar järnvägen i sned vinkel är också broarnas 3 bågar förskjutna i längsled. Kraftverket med tillhörande kanal byggdes omkring år 1900. Järnvägen flyttades till sin nuvarande plats 1912 samtidigt med dubbelspårsbygget och den nya tunneln.

Landvetter 14/4. Ett par bilder tagna strax väster om Landvetter.

X12 3218 & 3216 med tåg 3457 mot Borås.

Rc6 1391 med tåg 7328 mot Göteborg

Landvetter 20/4.

X11 2183 med tåg 3452. Järnvägens svar på Konsums blåvita varor. Backspeglarna är dom enda färgklickarna.

Tillbaka till startsidan.