Februari 2002

Kruthusgatan 3/2.

Den s.k. smygvägen fick plötsligt stängas vid korsningen av Kruthusgatan sen man upptäckt svåra rostangrepp på rälsen. Här pågår utläggning av ny räls. Fotot taget uppifrån Skansen Lejonet.

Foto från Centralenhållet.

Den gamla rälsen har gjort sitt.

Samma gata 6/2

X11 3141 kommer smygande med tåg 3740 mot Uddevalla. Posten får vänta ett tag.

Pölsebo 13/2.

T44 385 drar ett tågsätt med tomma Stora-boxar från Skandiahamnen. Det är inte mycket plats mellan boxarna och bron(viadukten) för Oljevägen.

Stenkullen 14/2.

TKAB 9 drar ett något försenat tåg 73 genom Stenkullens station mot Göteborg.

X11 3205 med tåg 3546 lämnar Stenkullen mot Alingsås. Solen var stark idag.

Sävenäs 19/2

Tåg 436 mot Stockholm.

Sävenäs 21/2. Stod några minuter på gångbron över spåren.

Först kom X11 3209 med tåg 3453.

Sen kom en MTR backande med 2 vagnar framför, eller var det bakom?

Slutligen kom tåg 427

Till startsidan.