Nya uppdateringar 2/3.

E. FS. 21 83 501 9 543-9.

Eas. PKP. 11 51 595 2 991-2.

Elo-v. FS. 21 83 513 1 188-9. En äldre italiensk vagn med glidlager.

Fbk. SJ. 21 74 606 8 298-2. Ursprungligen avsedd för träkol.

Gbgs. CSD. 21 54 157 7 916-8.

Gbls. SJ. 21 74 156 3 214-0.

Gbls-u. SJ. 21 74 156 5 992-9. Genomgångsledning för tågvärme.

Gbs. SJ. 21 74 150 4 502-0. Standard Gbs-vagn.

Gbs. NSB. 21 76 150 0 129-6.

Gbs. DR. 21 50 150 2 435-3.

Ggs. PKP. 02 51 148 5 392-9.

Gs. TGOJ. 21 74 121 0 034-9.

Gs. CFL. 01 87 120 1 186-2.

Gs. FS. 01 83 120 3 463-2.

His. SJ. 21 74 210 2 156-6.

Ibbes. SNCF. 11 87 082 8 304-9.

Ibbes. DR. 11 50 083 8 890-8.

Ibes. SNCF. 11 87 082 7 334-7.

Ibes. NS. 11 84 803 1 037-4.

K. PKP. 22 51 301 1 374-2.

Kbs. DSB. 01 86 333 0 089-4.

Ks. SNCF. 01 87 332 3 536-2.

Laes543. DB. 20 80 413 2 626-4. Treaxlig ledad biltransportvagn.

Las. SJ. 21 74 044 4 042-2. Treaxlig ledad biltransportvagn.

Lbs598. DB. 21 80 411 7 682-5.

Lgjss575. DB. 21 80 440 2 237-2.

Om. SJ. 21 74 361 2 838-0.

Omm. TGOJ. 30 74 365 0 112-7. En kort gammal vagn.

Oms. SJ. 21 74 371 1 935-7.

Rgps. NSB. 31 76 392 1 023-4.

Rgs-z. DR. 31 50 392 0 943-4.

Rmm. CSD. 21 54 385 3 928-4. Äldre tjeckisk flakvagn.

Rmmp. NSB. 31 76 387 0 000-3.

Rs. SJ. 31 74 390 0 291-4.

Rs. CSD. 31 54 390 3 312-9.

Saa-x. SJ. 22 74 490 0 002-4. 10-axlig tungtransportvagn. Trolig ägare ASEA.

Sap-x. SJ. 20 74 482 8 075-1. 6-axlig djuplastningsvagn.

Tis858. DB. 21 80 577 3 733-8.

Uahs. SNCF. 21 87 007 5 487-0. Modern fransk gastankvagn.

Uahs. SJ. 21 74 007 0 084-5. Försedd med provboggier från Henricot.

Uahs. SJ. 21 74 077 0 033-5. Vanlig tankvagn.

Uai. SJ. 21 74 929 0 201-0. 4-axlig djuplastningsvagn.

Uai792. DB. 31 80 999 0 025-9. Tysk 8-axlig tungtransportvagn.