Huvudlittra K.

Kbs. SJ. 21 74 333 0 922-6.

Kbs. CSD. 27 54 333 5 583-9.

Kglps. NSB. 21 76 339 1 002-1.

Klmm-t. FS. 21 83 316 5 828-4. Kort italiensk vagn.

Klms. DR. 21 50 343 0 820-9.

Klps. SJ. 21 74 339 0 039-6. Lastad med två Volvocontainrar.

Klps. SJ. 20 74 339 0 069-4.

Klps. FS. 21 83 339 0 216-9.

Ks. MAV. 22 55 330 1 224-4.