Godsvagnar. Här kommer jag att lägga ut bilder på godsvagnar fotograferade på Göteborgs Norra Hamnbana under 1970-talet. Tyvärr endast i svartvitt eftersom ekonomin bara tillät detta. Bilderna ligger grupperade efter huvudlittra för att någon styrsel på visningen. Jag har skrivit in de viktigaste uppgifterna som nummer och vikt mm.

För den som vill stuva om lite och söka har jag även lagt ut en Excel-fil med den viktigaste datan här.

Huvudlittra E. Öppna lådvagnar.

Huvudlittra F. Lådvagnar av specialtyp.

Huvudlittra G. Slutna vagnar med dörrar.

Huvudlittra H. Slutna vagnar med öppningsbara väggar.

Huvudlittra I. Slutna kylvagnar.

Huvudlittra K. Flatvagnar utan boggier.

Huvudlittra L. Öppna flakvagnar av specialtyp utan boggier. T.ex. biltransportvagnar.

Huvudlittra O. Kombinerade flat- och lådvagnar.

Huvudlittra Q. Tjänstevagnar.

Huvudlittra R. Flatvagnar med boggier.

Huvudlittra S. Flatvagnar med boggier.

Huvudlittra T. Slutna vagnar med öppningsbart tak.

Huvudlittra U. Specialvagnar som cisternvagnar.