Rmms. PKP. 31 51 396 2 306-2. Längd 12,2 m. Boggieavtånd 7 m. Axelavstånd boggie 2 m. Lastytelängd 10,8 m. Lastyta 31,5 kvm. Vikt 19,26 ton. Lastar 60 ton.

  A B C
  44,0t 52,0t 60,0t
S 44,0t 52,0t

Skandiahamnen 1976.

Tillbaka till Godsvagnar.