Kbps. SJ. 21 74 335 4 013-5. Längd 13,9 m. Axelavstånd 9 m. Lastytelängd 12,6 m. Vikt 12 ton. Lastar 28 ton.

  A B C
  20,0t 24,0t 28,0t
S 20,0t 24,0t 28,0t

Skandiahamnen 1975.

Tillbaka till Godsvagnar.