Hbiss. NS. 21 84 212 0 280-3. Längd ca 14 m. Axelavstånd 9 m. Lastyta 33,2 kvm. Vikt 14,35 ton. Lastar 25,5 ton. Ovanligt att en tvåaxlig täckt vagn får gå i 120 km/h med full last.

  A B C
  17,5t 21,5t 25,5t
S 17,5t 21,7t
SS 17,5t
NS DB B C
100 km/h 21,5t 25,5t
120 km/h 21,55 25,5t

Pölsebo 1972.

Tillbaka till Godsvagnar.