Rkmp. NSB. 21 76 384 6 028-7. Längd ca 18 m. Boggieavstånd 12 m. Lastytelängd 16,8 m. Lastyta 47 kvm. Vikt 21,7 ton. Lastar 38 ton. Äldre littra To4-2. 20 vagnar tillverkade av Strömmens verkstad 1955-56. Norsk flakvagn med ovanliga boggier med gummifjädring, ser ut som ett prov. Vagnen liknar en Rs-vagn men är kortare och lastar mindre än vanliga R-vagnar och får inte gå i 100 km/h.

ABC
38t

Tillbaka till godsvagnar.