DB. Sas710. 31 80 485 0 271-6. Längd 16,4 m. Lastytelängd 15 m. Lastyta 45,7 kvm. Vikt 30,2 ton. Maxvikt 89 ton. Vagnen är inte registrerad som en specialvagn för tungt gods, litt U, utan som en flakvagn. Vilken hastighet vagnen får ha med maxvikt framgår inte, A B C-tabellen går bara upp till 62 ton.

Tillbaka till godsvagnar.