Icps. SJ. 11 74 807 0 062-6. Längd 11,7 m. Axelavstånd 6 m. Lastyta 20 kvm. Vikt 16,2 ton. Lastar 23 ton. Äldre littra He. Kyl- och varmvagn. Isbehållare vid gavlarna. Termostatstyrd värme. Fick ström via tågvärmeledningen. SJ hade ca 200 sådana vagnar.

  A B C
80 15,5t 19,5t 23,5t
S 15,5t 19,5t

Skandiahamnen 1972.

11 74 807 0 157-4

Skandiahamnen 1972.

Tillbaka till godsvagnar.