DB. Uahs? 21 80 097 0 119-2. Längd 18,74 m. Lastrymd 100 m3. Vikt 28 ton. Lastar 51,9 ton. Bulkvagn. Ägare VTG. Littra ej utsatt.

Tillbaka till godsvagnar.