Kbs. CSD. 27 54 333 5 583-9. Längd 16,4 m. Axelavstånd 10,4 m. Lastytelängd 14,9 m. Lastyta 62 kvm. Vikt 13,2 ton. Lastar 23 ton. Äldre littra Nsk.

  A BC
  19,0t 23,0t
S 19,0t 23,0t

Kville 1972.

27 54 333 1 906-6.

Sannegården 1971.

Tillbaka till Godsvagnar.