Gabs. DR. 22 50 017 0 090-8. Längd 20m. Boggieavstånd 15 m. Axelavstånd 1,8 m. Lastytelängd 18,6 m. Lastyta 49,1 kvm. Vikt 23,760 ton. Lastar 48 ton. Tillhör Uniwaggon som lär vara/varit ett ryskt bolag

  A B C
  40,0t 48,0t 56,0t
S 40,0t 48,0t

Sannegården 1972.

Tillbaka till godsvagnar.