Sgjs716. DB. 31 80 443 7 614-9. Längd 21 m. Boggieavstånd 15,8 m. Axelavstånd boggie 1,8 m. Lastytelängd 18,6 m. Lastyta 40,2 kvm. Vikt 24,4 ton. Lastar 56 ton. Samma vagntyp som Sgjss716.

  A B C
  40,0t 48,0t 56,0t
S 40,0t 48,0t
SS 40,0t
DB B C
S 48,0t 56,0t
SS 48,0t 56,0t

Skandiahamnen 1972.

Tillbaka till Godsvagnar.