Relmms. SNCF. 31 87 395 7 196-2. Längd ca 14 m. Boggieavstånd 8,5 m. Lastytelängd 12,7 m. Lastyta 35,4 kvm. Vikt 19,5 ton. Lastar 60 ton. Lasten är nog en del av propelleraxeln till nybygget vid kaj.

  A B1 B2 C
  44,0t 50,0t 52,0t 60,0t
S 44,0t 50,0t 52,0t

Sannegårdshamnen 1972.

Tillbaka till Godsvagnar.