MAV. Uai. 31 55 999 0 003-4. Längd ca 26m. Vikt 45,2 ton. Lastar 80 ton. En ungersk djuplastvagn. Jag undrar lite vad som fanns i containern och vad den vägde.

Tillbaka till godsvagnar.