Grs-v213. DB. 21 80 131 3 880-3. Längd 11,1 m. Axelavstånd 5,7 m. Lastytelängd 9,3 m. Lastyta 25,2 kvm. Vikt 11,8 ton. Lastar 25,5 ton. Äldre littra Gmm(eh)s60. Senare littra Gs-uv213. Knappt 10 000 vagnar ombyggdes från äldre materiel men även nybyggdes 1959-1961. Den sista försvann 2005.

  A B C
  19,5t 23,5t 25,5t
S 19,5t 23,5t

Skandiahamnen 1972.

Tillbaka till Godsvagnar.