DR. Gagrs-v. 11 50 199 0 003-0. Längd 17,24 m. Boggieavstånd 10,5 m. Lastyta 39 kvm. Vikt 22,3 ton. Lastar 52 ton. Äldre littra GGhms. För spannmål. Underlittra r betydde genomgångsledning för ångvärme.

  A B C
  41,0t 49,0t 52,0t
S 41,0t 49,0t

Sannegården 1972.

Tillbaka till Godsvagnar.