SJ. Iblps-u. 20 74 805 3 021-2. Vikt 13.6 ton. Lastar 18 ton. Lastyta 25,5 kvm. Längd 11 m.

Tillbaka till Godsvagnar.