SJ Iblps. 20 74 805 3 010-5. Vikt 13 ton. Lastar 18 ton. Lastyta 24,5 kvm. Längd 11 m.

Tillbaka till Godsvagnar.