Uai-u. SJ. 20 74 929 0 003-1. Längd 12 m. Boggieavstånd 7,7 m. Axelavstånd boggie 1,65 m. Vikt 18,6 ton. Lastar 44 ton. Lastlängd 10,7 m. Djuplastytelängd 3,6 m. Min kurvradie 50 m. Äldre littra Q1s. 2 st vagnar fanns, 002 & 003.

  A BC
70 44,0t 44,0t

Sannegården 1972.

Tillbaka till Godsvagnar.