DB. Uai784. 31 80 999 0 032-2. Vikt 51 ton. Lastar 110 ton. Längd 24,22 m. Lastlängd 16 m. Djuplastlängd 7,5 m. Min kurvradie 75 m. Tidigare littra Sst425? Lasten troligen en vevstake till något varv. Vagnen har fel littra, borde vara Uaai784.

Tillbaka till Godsvagnar.