His-u. SJ. 20 74 210 2 044-8. Längd 10,6 m. Axelavstånd 6,5 m. Vikt 12,1 ton. Lastar 27,5 ton. Lastyta 24,9 kvm. Dörrar av glasfiberarmerad plast. Lastprofil B överskriden. Vagnen är ca 0,4 m högre än en normal His.

  A B C
90 19,5t 23,5t 27,5t
S 19,5t 23,5t

Skandiahamnen 1972.

Tillbaka till Godsvagnar.