Klps. SJ. 20 74 339 0 069-4. Längd 13.8 m. Axelavstånd 8 m. Vikt 11,4 ton. Lastar 28,5 ton. Försedd med skylt: Lastas endast till från Göteborg Skandiahamnen. Äldre littra Lqs. Endast för 2 20-fots containrar. Skiljer sig från en annan Klps.

  A B C
  20,0t 24,0t 28,0t
S 20,0t 24,0t

Skandiahamnen 1971.

Tillbaka till Godsvagnar.